Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hương Vĩnh- Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
 • Phan Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệut trưởng
  • Email:
   thuyhk0123@gmail.com
 • Hồ Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   mnht.huongvinh.phk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P Hiệu trưởng
  • Email:
   mn.pht.huongvinh.phk@gmail.com