A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2022 TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG VĨNH

 

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

TRƯỜNG MN HƯƠNG VĨNH

 

 

Số:   92 /KH-TrMN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Hương Vĩnh, ngày 29 tháng 7 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

 

Căn công văn số 481/ PGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2022 về việc hướng dẫn kế hoạc tháng 8 bậc học mầm non. Trường MN Hương Vĩnh triển khai 1 số nội dung nhiệm vụ như sau:

1. Tập trung giáo viên vào ngày 01/8/2022, tổ chức họp hội đồng, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên vệ sinh, lao động phong quang trường lớp. Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp, cải tạo vườn trường, bồn hoa, cây cảnh ; kiểm tra, xử lý nguồn nước sạch. Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và đồ dùng phục vụ công tác bán trú, đảm bảo các tiêu chí an toàn trước khi tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

2. BGH  chủ động phối hợp với Chính quyền địa phương. Hội cha mẹ học sinh trường rà soát cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học của nhà trường, xây dựng kế hoạch và tích cực tham mưu chính quyền địa phương và vận động các tổ chức cá nhân đóng góp xây dựng CSVC trường học theo Quyết định 37/2019/QĐ - UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để nâng cấp, sửa chữa, mua sắm bổ sung các hạng mục còn thiếu chuẩn bị vào năm học mới.

3. Phối hợp với chính quyền địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước cho học sinh; xây dựng các phương án đảm bảo an toàn trường học; chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai, bão lụt; chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện đảm bảo về phòng chống dịch

4. Công tác tuyển sinh và biên chế lớp học:

 - Tổ chức tuyển sinh đủ số lớp theo kế hoạch đã được Phòng phê duyệt, đảm bảo tuyển đủ 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi, số lớp còn lại tuyển trẻ 3 tuổi. Khi tuyển sinh cần lưu ý: ưu tiên tuyển con em trong địa bàn xã mình phụ trách trước, sau đó mới tuyển trái tuyến;  những trẻ có biểu hiện bất bình thường hoặc yếu về sức khỏe cần thu thêm các hồ sơ liên quan (nếu có) và yêu cầu phụ huynh làm giấy xác nhận tình trạng của trẻ đồng thời có bản cam kết cùng phối hợp với nhà trường để chăm sóc, giáo dục trẻ.

 - Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động phụ huynh tự nguyện cho trẻ ăn bán trú từ đầu năm học, nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu của chương trình GDMN.

 5. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên: sau khi có Quyết định điều chuyển giáo viên năm học 2022-2023 của UBND huyện, nhà trường bố trí giáo viên phù hợp với năng lực chuyên môn của từng cá nhân, lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm để bố trí dạy lớp 5 tuổi. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng chuyên đề hè đầu năm học (lịch cụ thể, nhà trường sẽ thông báo sau).

6. Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động gia đình học sinh chỉnh trang vườn hộ, xây dựng, nâng cấp công trình vệ sinh, di dời chuồng trại theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Gắn xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan, khuôn viên, sân chơi bãi tập với xây dựng nông thôn mới của địa phương. Phấn đấu Trường MN là địa chỉ nổi bật của địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

 

        Trên đây là kế hoạch tháng 8 trường MN Hương Vĩnh các đc căn cứ vào chức trách nhiệm vụ của mình phối hợp triển khai để thực hiện có hiệu quả./.

                                           

Nơi nhận:

                              HIỆU TRƯỞNG

- Các PHT;

 

- Các Tổ CM;

 

- Lưu: TrMN.

 

 

 

 

                           Hồ Thị Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường Mầm non Hương Vĩnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan